CA certificateApplying for certificateIssued CertificatesCRLs
IRAN-GRID CA IRAN-GRID CA - IPM Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM)
   
Search SCS

آئین نامه صدور شناسنامه دیجیتال

شناسنامه دیجیتالی پایه IRAN-GRID

درخواست شناسنامه دیجیتال

ابطال شناسنامه ها

لیست شناسنامه های
ابطال شده

سازمانهای عضو AO

دفتر ثبت نام شناسنامه
دیجیتال

تماس با ما

لینکها

 

 
 
» صفحه اصلی

 

مرکز بين المللي تاييد هويت و صدور شناسنامه ديجيتالي در ايران

مرجع تایید هویت و صدور شناسنامه دیجیتال بر اساس استانداردx.509 پایه گذاری شده است شناسنامه ها با هدف شناسایی  و هویت سنجی  و تنها به منظور استفاده در پروژه های علمی صادر می گردد.

ایران گرید با توجه به تجارب همکاری با CMS قانونی است. این مرکز در ابتدا با صدور شناسنامه دیجیتالی برای افراد و سازمانهایی که باLHCهمکاری و با تجربه داشتند ، آغاز به کار کرد. اما بعد از مدتی همه سازمانهایی که شاخه های سایر علوم را در بر می گرفتند رانیز پوشش داد.( لیست سازمانهایی تایید شده)

میزبانی و مدیریت سرویس ایران گرید بوسیله پژوهشکده ذرات و شتابگرها در پژوهشگاه دانشهای بنیادی صورت میگیرد.کاربران می توانند درخواست شناسنامه های شخصی و یا حقوقی خود را از طریق سایت ارسال کنند .همچنین متقاضیان می توانند شناسنامه های خود را ابطال کرده و آئین نامه های این مرکز را جهت مطالعه از سایت استخراج نمایند. شناسنامه های صادر شده نیز به مدت یک سال و یک ماه اعتبار دارند .این مرکز هیچگونه تعهدی در قبال پشتیانی داده ها و کلید اصلی شما، بر اساس آئین نامه ندارد.

ایران گرید بعنوان نماینده رسمی ایران از تاریخ خرداد 1387 به عنوان بخشی از EUgridPMA (European Policy Management Authority for Grid Authentication) پذیرفته شد. EUgridPMA یکی از مناطق سه گانه (IGTF) که مرجع قانون گذار برای CAهایی که شناسنامه دیجیتال صادر می کنند است

 

 

 



  |

.